top of page

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnego systemu do płatności kartowych i internetowych dla małych i średnich firm (fintech) 

Cel projektu

Celem projektu jest zaoferowanie klientom biznesowym rachunków płatniczych z mobilnym dostępem do tanich usług finansowych, w tym przelewów ELIXIR, SEPA, SWIFT, ZUS, US.

Użytkownik w sposób całkowicie zdalny będzie miał możliwość otwarcia rachunku, zarządzania środkami, wykonywania transakcji, monitorowania historii transakcji, zarządzania danymi.

 

Wartość projektu  353 000 PLN

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 800 000 PLN 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19        

bottom of page